В този курс ще разгледаме основните принципи на човешките ресурси-изграждане на екипи, презантационни умения, провеждане на работни срещи.