За вас рабоодатели-2022г.

Какви промени настъпват през 2020 година?

Минималната работна заплата става 610 лева, а минималната часова работна заплата ще стане 3,66 лв.​​​​​ Средната вече достига 1249 лева и се очаква да расте още. За 2020 г. се предвижда и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни правоотношения с 10%.

 

Освен това в София по-високи данъци ще плащат собствениците на коли с нисък екологичен стандарт и с по-голяма мощност. С 0,3 се увеличава коефициентът при изчисляване на данъка на автомобили с евростандарт 0, 1 и 2. С 0,1 е увеличението за колите с евростандарт 3 и 4, а за тези с евро 5 и 6 няма да има промяна в размера на налога. За колите до 74 киловата, или 99 конски сили налогът се запазва, за останалите коефициентът се увеличава, като за най-мощните той се повишава с 0,3. Така за колите с над 99 конски сили увеличението ще е с от 3 до 10 лв. Между 7 и 40 лв. ще се повиши данъкът за колите с нисък екостандарт, за тези с евро 3 и 4 - повишението ще е 17 лв. Около 18 млн. лв. повече приходи очаква догодина общината от тази промяна.

 

Повишават и данъците за имотни сделки

Увеличението на данъка върху възмездните сделки ще бъде от 2,5% на 3%. Причината - годишно в София се реализират около 115 000 сделки, за които се дължи възмезден данък. Над половината от тях са на стойност 2000 лв. и за тях се плаща 50 лв. налог. Благодарение на тази промяна в общинската хазна догодина се очаква да влязат допълнителни 20 млн. лева като средствата ще отидат за ремонт на квартални улици и тротоари.

В Габрово след увеличението данъкът става 2,5%.

Въвежда се и данъчно облагане при напускане. Това означава, че когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но не реализирана на територията на страната, ще бъде обложена.

Правят се и промени, касаещи случаите на неизпълнение на условия при преотстъпване на корпоративен данък. В този случай данъкът се дължи в пълния му размер и не може да се прилага възстановяване на преотстъпен данък в размер на неизпълнената част от ангажимента за инвестиране.

Данък върху доходите

Административната тежест ще бъде облекчена с промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица. Хора с намалена работоспособност вече няма да вадят допълнителни документи от ТЕЛК и вноски към осигурителната система, за да ги прилагат към годишната данъчна декларация. Причината е, че НАП вече има достъп до базата данни "Единна информационна система на медицинската експертиза".

Няма да се подава информация към НАП и информация от лица, които предоставят награди, освободени от облагане.

 

Последно модифициране: четвъртък, 30 януари 2020, 15:53