За всякакви въпроси, свързани с обучението, може да се обръщате към:

Система за е-обучение

МАНУЕЛА ПЕНЧЕВА- Телефон: 0897 99 29 14, Е-мейл: desita_ivandjenev@abv.bg
ЙОАНА ПЕНЧЕВА - Телефон: 0896 78 98 94 , Е-мейл: desita_ivandjenev@abv.bg
Прескочи категории курсове