В този курс може да видите какви документи, какво обучение и какви модули трябва да премине всеки обучаем за да стане водач на МПС -категория "В".

Тук може да се разгледа учебния план, по който се обучавяат кандидат водачите за обучение на МПС. 

Източник и повече информация : https://www.mon.bg/bg/2

Източник и повече информация:   https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=normativna

Източник  и повече информация  : https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=normativna

6 съвета за безопасност за вашите деца.

Източник и повече информация: http://bdp-bg.net/за-родители-2/

Използването на детска седалка може да обезопаси вашето дете по време на пътуването. Информацията, която ще намерите тук, ще ви помогне да изберете и правилно да монтирате детската седалка.

Източник и повече информация: http://bdp-bg.net/детска-седалка/

ЗДвП-2018г.

Източник и повече информация:  https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/zdvp.pdf