Полезни материали за работодатели

Регистрация на фирма и форми на управление

 
 
Снимка на Иван Дженев
Регистрация на фирма и форми на управление
от Иван Дженев - петък, 10 август 2018, 17:09
 

Преди да пристъпите към регистрация на фирма, трябва добре да се запознаете с възможните форми на управление на стопанска дейност за да вземете най- правилното във Вашият случай решение. Организирането на един бизнес може да бъде самостоятелно или в съдружие. В зависимост от това с какъв капител разполагате и как искате да управлявате бизнеса си, трябва предварително да изберете формата на управление преди да пристъпите към регистрация на фирма.

Ако искате сами да управлявате бизнеса си и всички печалби от нея да бъдат само за Вас, съществуват две възможности на управление.

1. Еднолична форма на управление – ЕТ /едноличен търговец/

Тази форма на управление е много разпространена в България и е най-опростената и предпочитана в случаите когато се започва малък бизнес. При нея собственика на бизнеса сам организира, планира, управлява и анализира работата на фирмата. Не се изисква задължителен начален капитал. Всички печалби са за собственика, но и негативите и отговорностите също. При тази форма на управление предприемачът отговаря с цялото си имущество като е изцяло отговорен с него към кредитори и доставчици. Това е един от негативите, защото при непремеренно и лошо управление лесно би могло да се стигне до фалит. Ако се стигне до натрупване на дългове, те се покриват с разпродажба не само на фирменото но и на личното имущество на собственика.

2. Еднолична форма на управление с ограничена отговорност – ЕООД

Това е една от най-предпочитаните форми на управление през последните години, когато се касае за регистрация на фирма и развитие на малък или среден бизнес и собственика му е един. В този случай предприемачът отговаря ограничено пред кредитори и доставчици само с фирменото имущество и това е плюс, поради който е предпочитан. Изискването за регистрация на ЕООД по отношение на начален капитал е минимално – само 2лв. Тази форма на управление е много подходяща за малък бизнес с перспектива на разрастване. При нея собственика би могъл да назначи управител на фирмата, който да я управлява като натрупаните негативи не засягат личното му имущество. За разлика от ЕТ, когато едно лице може да бъде собственик само на една фирма с това управление, при ЕООД няма такива ограничения.

Ако сте решили да започнете и развиете бизнес, за който няма да се справите сам и имате нужда от съдружници и евентуално повече начален капитал, подходящата форма при регистрация на фирма е дружествено управление – съдружие. При съдружията има различия относно създаването на начален капитал, отговорността по отношение на използването и управлението му. Регистрацията на търговско дружество може да бъде под формата на:

1. Дружество с ограничена отговорност /ООД/

Този вид управление на фирма е най-предпочитана сред инвеститорите и предприемачите, защото ООД има проста структура. Освен това учредяване на такова дружество може да стане между двама или повече съдружници като капиталовите изисквания са минимални – 2 лв, които да бъдат разпределени в дялове не по- малки от 1лв всеки. Така двама съдружници биха могли да предприемат регистрация на фирма с тази форма на управление, с което да започнат стопанска дейност с начален капитал само 2 лв.

Управлението на ООД се извършва от един или повече управители, които се избират на общо събрание. Управител може да бъде и съдружник във фирмата, а може да бъде назначено и друго лице. Според законодателството в България, за управител на ООД може да бъде назначено само физическо лице. Отговорността на всички съдружници е ограничена и се свежда до техните дялове във фирмата, които биха могли да бъдат капиталови или под друга форма на имущество.

2. Командно дружество /КД и КДА/

Този тип търговско дружество се образува и регистрира след сключване на договор за търговска дейност между двама или повече съдружници. При него съществува тази особеност, че поне един от съдружниците е неограничено отговорен за задълженията на учреденото дружество. Солидарната отговорност на останалите съдружници се свежда до размер на предварително уговорена вноска. В този случай в името на командното дружество се съдържа задължително името на неограничено отговорния съдружник. Управлението се извършва изцяло то него.

Командното дружество може да бъде и с акции, които се издават на ограничено отговорните съдружници. В тези случаи дружеството вече е КДА /командно дружество с акции/

3. Събирателно дружество /СД/

Събирателното дружество е дружество, при което всички съдружници са с лична неограничена отговорност и отговарят дори за стари задължения на фирмата, възникнали преди тяхното участие. Право на управление има всеки от съдружниците като освен право, то е и задължение. Ако съдружниците са повече на брой, може да бъде избран един управител, но всички останали имат право на глас и на вето при взимане на решения.

4. Акционерно дружество /АД/

Учредители на Акционерно дружество могат да станат лица, които на учредителното събрание са записали чрез акции своето участие. Минимална стойност на капитала внесен под формата на акции в едно акционерно дружество трябва да бъде 50000лв за да може да се направи регистрация на фирма. Това е доста сложна форма на управление, която се отнася за големи корпорации.

Източник: http://www.bularticles.com/biznes-i-finansi/registraciya-na-firma-i-formi-na-upravlenie/