Календар

| понеделник, 12 ноември 2018 |
Глобално събитие

Валидиране на идея и стартово маркетиране

19:00 » 21:00

ПРОГРАМА

18.30 – Регистрация

19.00 – Градивните елементи на Маркетинга

1. Матрица на бизнес модела
2. Дефиниране на клиентския профил и формиране на целеви групи
3. Брандинг
4. Пътя на клиента и точки на продажба/ Customer Journey & Sales Touch points
5. Събиране на обратна връзка и анализиране на информацията

20.30 – Въпроси и отговори / Нетуъркинг

 

ЛЕКТОР

Детелина Момчева е професионалист с над 10 годишен маркетинг опит. Заемала е ключови позиции, както в стартиращи, така и в големи международни компании. Тя е управлявала маркетинг проекти и кампании в България, Централна и Източна Европа, Индия и Египет.

Завършва бакалавърска степен по “Международни икономически отношения” в Стопанска Академия, магистърска програма по “Предприемачество и иновации” и магистратура “Международна културна политика и мениджмънт” в Университета Уорик, Великобритания.