Календар

| понеделник, 5 ноември 2018 |
Глобално събитие

Дискусия с Иванина Янкова-областен координатор на КНСБ-гр. Велико Търново

16:00 » 17:00
Глобално събитие

Социално предприемачество

19:00 » 21:00

Социалното предприемачество е отговор на все по-многобройните предизвикателства, пред които сме изправени днес – социални, екологични или културни. Социалната стойност на бизнеса става все по-определяща за неговия успех и устойчивост. Искате ли да постигнете положителна промяна за света? Вярвате ли, че можете да правите бизнес и да правите добро едновременно? Вероятно, Вие сте следващия успешен социален предприемач в България.

По време на срещата ще научите повече за социалното предприемачество у нас – какво е характерно за него, какъв е обликът на социалните предприятия и какви са възможностите за развитие на социално предприемачество.

 

ПРОГРАМА

18.30 – Регистрация

19.00 – Начало на събитието

1. Социално предприемачество – бъдещето на предприемачеството, ако искаме бъдеще за човечеството
2. Какво означава да си социален предприемач
3. Примери за успешни социални предприятия у нас
4. Как да подкрепим социалното предприемачество

20.30 – Въпроси и отговори / Нетуъркинг

 

ЛЕКТОР

Анна Адамова е програмен директор във Фондация “Български център за нестопанско право”. Тя е част от БЦНП през последните три години. Преминала е през различни роли – като доброволец, правен консултант, а към момента – програмен директор. Отговорностите  й включват участие в застъпнически инициативи, анализ на законодателство, провеждане на обучения, управление на проекти, организиране на събития и публични кампании и др. За социалното предприемачество споделя: „Социалното предприемачество е задължителна стъпка, ако изберем да вървим към устойчиво развитие и оздравяване на обществото.“